Communities

Communities zijn de wekelijkse/maandelijkse contactmomenten die plaatsvinden in de wijken. Door structureel aanwezig te zijn en samen te sporten, of andere activiteiten uit te voeren willen we een sterke band opbouwen met de jongeren en kids die aanwezig zijn.

We zijn inmiddels al vele jaren bezig in Nijmegen als organisatie en merken echt dat we steeds meer banden opbouwen en verdiepen met zowel de kinderen, jongeren als ouders. Daarvoor zijn de communities ook bedoeld. De afgelopen jaren hebben we ook veel ontwikkeling gezien waar we erg blij mee zijn. Move is inmiddels ook veel meer dan zomaar wat spel en sport activiteiten. Een zomerweek is leuk, maar als je het hele jaar met elkaar optrekt leer je elkaar echt kennen en ontstaat er verbinding. We hebben al zoveel mooie avonden en bijzondere momenten meegemaakt in Hatert, Noord en Heseveld. We hopen dit in steeds meer wijken op te kunnen bouwen.

Vanuit onze christelijke identiteit geloven we dat we iets voor onze medemens mogen betekenen. Naastenliefde staat centraal in alles wat we doen. Door te investeren in de kinderen, jongeren en andere buurtbewoners tijdens sportcommunities hopen we dat de wijken meer tot bloei komen.

In de  wijken waar Move@Nijmegen actief is, zijn de communities op een eigen manier vormgegeven. Voor meer info zie de pagina’s van de wijken waar Move@Nijmegen nu actief is.