Partners

Gemeente Nijmegen
Move@Nijmegen wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het "budget wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven" van deĀ Gemeente Nijmegen.

Bindkracht

Jozua gemeente

Light of the World Ministries

CGKV

Stichting Hart van Noord