Privacy reglement

De website van de stichting Move@Nijmegen verstrekt via de website www.move-nijmegen.nl informatie over de stichting; wie we zijn en wat we doen. Hierbij worden soms ook de namen van contactpersonen vermeld. Als bestuur van Move@Nijmegen zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkenen daarbij te beschermen. Op deze pagina laten we weten wat het beleid is ten aanzien van het gebruik en de plaatsing van persoonsgegevens en van foto’s op de website. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

NAW-gegevens en foto’s

De website bestaat uit een openbaar gedeelte. NAW-gegevens van personen worden niet op het openbare gedeelde van de website gepubliceerd tenzij de betrokkene hier geen bezwaar tegen heeft. Foto’s van een activiteit die heeft plaatsgevonden, vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon. 

Bezwaar

Wanneer iemand bezwaar heeft tegen een geplaatste foto en/of privégegevens, dan kan hij/zij dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@move-nijmegen.nl. Graag vernemen we dan wat het bezwaar is, zodat we daar bij een volgende plaatsing rekening mee kunnen houden. De geplaatste foto en/of gegevens waartegen bezwaar gemaakt is,  zullen zo spoedig mogelijk van de site verwijderd worden. 

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan de website wordt, zoals bij de meeste website het geval is, enige (anonieme) informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om het IP-adres, het browsertype, de domeinnaam en de toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Vragen

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) persoonsgegevens kan te allen tijde contact opgenomen worden opgenomen via info@move-nijmegen.nl.