Help mee!

De missie van Move@Nijmegen is om een positieve bijdrage te leveren aan wijken in Nijmegen, door middel van sport- en spelweken en het starten van communities. Door te investeren in kinderen, jongeren en andere buurtbewoners hopen we dat de wijken meer tot bloei komen. Hoe kun jij meehelpen?

#1 zaai mee

Heel simpel, maar heel hard nodig. Met jouw financiële ondersteuning kunnen we de komende jaren doorgaan met Move@Nijmegen!

Hoe?

Maak jouw gift over naar: 
NL37RABO0308992016 
t.n.v. Stichting Move@Nijmegen

#2 bid mee

Blijf op de hoogte van ons werk, en - voor ons heel belangrijk - bid mee voor Move@Nijmegen.

Hoe?

Neem contact op met Move@Nijmegen. Volg ons ook op Instagram of Facebook!

#3 DOE MEE

Als teamlid bij het zomerproject, of meld je aan als vrijwilliger voor praktische ondersteuning tijdens de activiteiten.

Hoe?

Kijk op Zomerproject hoe je betrokken kunt raken als teamlid of vrijwilliger.